מולד הלבנה-אבי רוט
1 year ago

S1E21 - פרק 21-האם הגדרת ההתמכרות משנה את התוצאות?

פרק 21, הזדמנות לחזור לבסיס ולחדד את המסרים. איך מגדירים התמכרות משנה את היכולת שלנו להתמודד מולה. מה ההבדל בין מחלה לבין התנהגות שלכשלעצמה יכולה להיחשב שלילית ועם זה יש לה כוונה חיובית משנה את הכל. המח שלנו עסוק בפתרונות, צריך רק לכוון אותו למצוא פתרונות חדשים. האם ההגדרה תחזק התנהגות קורבנית או תיצור מקום של אחריות. ולמה לפי הגדרת הנלפ, לא צריך תמיכה לזמן ארוך.