מולד הלבנה-אבי רוט
2 years ago

S1E4 - פרק -4 אמביוולנטיות בתהליך.

הגיע הזמן ואני כבר חושב על שינוי, אני מבין שהאחריות היא שלי, אני צריך להשתנות. אבל אז... יום אחד אני ממש נחוש שאני הולך על זה בכל הכוח ולמחרת זה הפוך. איך שמים סוף לנדנדה הזאת?

האזנה מהנה.