מולד הלבנה-אבי רוט
3 years ago

S1E2 - פרק שני -האם התמכרות היא מחלה?

מתי הוגדרה ההתמכרות המחלה? האם זו סמנטיקה בלבד או שיש לזה השלכות על התהליך הטיפולי? מהי זווית הראייה על הנושא מנקודת המבט של ה NLP.